รองรับไฟล์สูงสุด 5 ไฟล์แต่ละขนาด 10M ตกลง
Beijing Haina Lean Technology Co., Ltd 86-010-57158440 marina@hnl-electronic.com

การประกอบ PCB สองด้าน

ได้รับใบเสนอราคา
คุณภาพ การประกอบ PCB สองด้าน บริการ
บ้าน - บริการ - การประกอบ PCB สองด้าน

การประกอบ PCB สองด้าน

นิทรรศการตัวอย่าง

บริการของเราครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมและเข้าถึงทุกส่วนของโลกเราสามารถทำผลิตภัณฑ์ทุกประเภทให้คุณตามการออกแบบของคุณ